Untitled Document

Нашата клиентска База данни представлява професионален софтуерен продукт, специалнно произведен за нуждите на ТРИМОНИУМ ЕМПЛОЙМЪНТ СЪРВИС ЕООД, който е съобразен в максимална степен със сложната специфика на този род дейност. На практика, с помощта на този софтуер ние сме в състояние мигновенно да реагираме на потребностите на всеки наш клиент. Това е една напълно отворена система, до която всяка от заинтересованите страни има достъп в реално време. По този начин ние сме в състояние да осигурим на всеки наш клиент подходящата реализация, за възможно най-кратки срокове.

Компютърната ни система е в състояние да направи прецизна първоначална селекция на необходимите потенциални кандидати, според конкретните изисквания на всяка една корпорация.

Как е организирана нашата База данни и как би могла да бъде полезна за всеки наш клиент, търсещ кариерно развитие?

  • Базата данни съдържа в себе си модули с подробни детайли за всеки един кандидат - пълен набор от документи за образование, квалификация, професионален опит, препоръки, актуални снимки и друга информация. По този начин, всеки мениджър проявил интерес към нашите клиенти получава една комплексна и пълна професионална картина за търсените от него специалисти.
  • С въвеждането на Вашата кандидатура в автоматизираната ни система се стартира автоматичното Ви предлагане, до компании от цял свят, които са в договорни отношения с Тримониум Емплоймънт Сървис ЕООД. По този начин ние сме в състояние за много кратки срокове да подберем подходящата за Вас корпоративна организация и да стартираме цялостния процес по уреждане и администриране на Вашия легален статут на професионалист в съответната държава.
  • Имате възможност да се регистрирате през сайта на ТРИМОНИУМ ЕМПЛОЙМЪНТ СЪРВИС ЕООД в нашата База данни, след което ще получите клиентски номер и парола. Посредством тях, Вие ще имате възможността 24 часа в денонощието да получавате актуална информация за това, на колко места сте предложени, колко компании са проявили интерес към Вашата кандидатура и при какви условия са готови да Ви ангажират.

 

 
 
Вход с уникален код:
 
Вход регистрирали се от сайта: