Untitled Document

Нашата компания предлага пълен пакет от услуги, свързани с цялостния процес по регламентирано изграждане и развитие на кариерата и професионалната реализация на всеки един наш клиент.

Пакетът от услуги включва:

 • приемане, проверка, обработка и трансфер на професионална документация;
 • създаване и поддържане на динамичен статус на всяка една кандидатура в модерен електронен масив от данни и взаимовръзки с цел - желана професионална реализация;
 • превод и легализация на документи;
 • информация за местно професионално законодателство и административно-правната уредба в съответната държава;
 • информация за региона и възможностите за подходяща професионална реализация, съобразена с опита, образованието и квалификацията на всеки клиент;
 • организиране и провеждане на интервю между заинтересованите страни;
 • осигуряване на професионални взаимоотношения в синхрон с международното трудово право, документи обвързани с разрешителен режим за съответната приемна държава, работни визи, самолетни билети, медицински осигуровки, застраховки и жилищно настаняване;
 • медицинско и правно обслужване на всеки клиент;
 • осигуряване на визово и транспортно обслужване;
 • постоянен мониторинг на всеки реализиран клиент и неговият правен и професионален статус, за времето за което е сключен съответния трудов договор.

Компанията ни предлага и допълнителни услуги, а именно:

 • Курсове за обучение и реализация
 • Лицензиране и сертифициране на кандидатите, съобразено с международните правни уредби за унифициране на квалификационните степени

 

 

 
 
Вход с уникален код:
 
Вход регистрирали се от сайта: