Уважаеми Дами и Господа,


Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание -

Центърът за Международна Професионална Реализация

ТРИМОНИУМ ЕМПЛОЙМЪТ СЪРВИС ЕООД


ТРИМОНИУМ ЕМПЛОЙМЪТ СЪРВИС е компания за набиране, селектиране, администриране, професионално и личностно мотивиране, обучение, тренинг и професионална реализация, на квалифицирани специалисти в страната и чужбина.

Преди стартирането на нашия бизнес ние проведохме серия от задълбочени проучвания и изследвания на пазара на труда в Република България. Резултатите от тези проучвания ни увериха в острата необходимост, от създаване на една стройна организация с ясни цели и приоритети, по отношение на професионалната реализация на български специалисти. В процеса на нашите изследвания открихме, че в България има сериозен капацитет от квалифицирани специалисти, обучени и владеещи чужди езици, които търсят пътища, за своето професионално развитие в страната и чужбина. Уверихме се, че техните знания, умения и професионална мотивация биха могли да бъдат от полза за всеки сериозен работодател, готов да инвестира в изграждането на собствен човешки ресурс.

Целта, която си поставихме е - да сведем до минимум разходите на всеки работодател, по отношение осигуряването на квалифицирани специалисти. Използвайки най-новите и модерни технологии, изградихме една универсална корпоративна структура с напълно затворен цикъл на обслужване - от интересът до реализацията на всяка една иновационна идея.

Водени от максимата, че най-добрата импровизация е - добре подготвената импровизация, ние положихме сериозни усилия в структурното осигуряване на ТРИМОНИУМ ЕМПЛОЙМЪНТ СЪРВИС. Създадохме уникална автоматизирана система за търсене и предлагане, осигурихме механизми за максимална прозрачност на всички наши действия, 24-часово обслужване на всички наши клиенти, независимо дали са търсещи или предлагащи работа. За нас работят водещи психолози в областта на управлението на човешки ресурси, юристи - специализирани в трудово-правните взаимоотношения, професионалисти в областта на рекламата, мениджмънта и маркетинга, връзките с обществеността и медийното позициониране на пазара на труда в България и по света.

ТРИМОНИУМ ЕМПЛОЙМЪТ СЪРВИС е специализиран център по подбор на квалифицирани специалисти в областта, както на Услугите - Хотелиерство и Ресторантьорство, Здравеопазване, Информационни технологии, Компютърни технологии, така и в Промишлеността - Техническа, Производствена и Електро-индустрия, Строителство и Архитектура, Нефтена и Нефтодобивна индустрия, Селско стопанство, Търговия и др.

Доброто образование на нашите кандидати, познанията в областта на чуждите езици, професионални умения и опит са гаранция за това, че ще бъдат задоволени изискванията и на най-претенциозния работодател, предпочел нашите услуги.

 

 
 
Регистрация
Забравена парола?