Untitled Document

Нашият бизнес е ориентиран в две основни направления:

1. Професионална реализация на квалифицирани специалисти във всички сфери на икономиката, производството, търговията и услугите на територията на Република България.

2. Професионална реализация на специалисти от цял свят в България, както и в държави, като: (скоро тук ще бъдат поместени линкове към нашите партньори в споменатите държави, с които сме в бизнес отношения) - САЩ, Великобритания, Ирландия, Италия, Испания, Португалия, Германия, Швеция, Източно-европейските държави, Русия, Турция, Гърция, Кипър, както и държави от Близкият изток, Австралия и Нова Зеландия.
Нашата корпоративна организация се състои от няколко възлови структури, които гарантират цялостната оперативност на фирмата.

В Централният ни офис , се обработват, съхраняват и трансферират всички документи на клиентите.

Той обединява няколко отдела:

 
Комуникативен център – осигурява връзките с компании от България и Чужбина.
 
Център за връзка с клиенти – грижи се за комуникацията с клиенти на фирмата, търсещи професионална реализация.
 
Отдел "Връзки с обществеността" – грижи се за медииното позициониране на компанията, организира прес-конференции, промоции и кампании, поддържа и развива имиджа на фирмата, както в страната, така и по света.
  Финансов отдел - грижи се за финансовата политика на фирмата и осигуряването на регламентираните парични потоци. Извършва допълнително обслужване на нашите клиенти по връщането на внесените от тях данъци, след работата им в чужбина.
  Кредитен отдел - грижи се за Финансовото осигуряване на всеки трансфер в чужбина.
 
Юридически отдел – грижи се за правното осигуряване на компанията, консултира клиентите на "Тримониум"ООД по отношение на трудово-правните взаимоотношения, възникнали или възникващи в процеса на работа на територията на Р.България и в чужбина. Важна функция на нашият Правен отдел е и защита на компанията от вредното влияние на съществуващите в България нелегитимни структури, работещи в сферата на трудовата заетост.
 
Рекламен отдел – Планира, изготвя и провежда цялостната рекламна политика на фирмата.
 
Архивен отдел – Съхранява и актуализира професионалните досиета на всеки наш клиент.
 
 
Консултантски офиси - това са нашите консултантски центрове, където всеки клиент може да получи пълна информация за реда и начина, по който може да реализира професионалните си амбиции в съответната държава, да се запознае с особеностите на региона, да получи актуална информация за предлаганите свободни позиции, условия на труд и почивка и въобще - за всичко, от което се интересува всеки отделен клиент. Една от основните функции и задачи на консултантите е да помогнат на клиента да се ориентира в собствените си възможности и цели, за да получи увереност, която ще му е необходима при евентуално явяване на интервю или при кариерното си развитие в една коренно различна среда от нашата.

Друга основна функция на Централен офис е - директната комуникация с работодателите .

Централен офис ръководи и администрира всички регионални офиси в страната.

Всички офиси разполагат с актуална и изчерпателна информация за реда и условията за професионална реализация в съответната държава, онагледени материали за конкретните свободни позиции, образци и/или копия от договори, работни визи и др.

 

 

 
 
Регистрация
Забравена парола?