Untitled Document

На първо място бихме се радвали да изградим едно стабилно и ясно регламентирано бизнес-партньорство, базирано на конкретни двустранни ангажименти и приоритети.

Пример 1 ; Пример 2 (Тук можете да разгледате няколко предложения за постигане на договореност между нас)

1. Вие и Вашата организация трябва да сте в състояние да осигурите необходимите условия за напълно законно администриране на трудови правоотношения между Вас и нашите клиенти. Примерна заявка

2. Предложените позиции трябва да осигуряват трудов договор за определен период от време, съобразен с Кодекса на труда на Република България.

3. Добре би било Вашата организация да се погрижи за социално-битовото осигуряване на нашите клиенти на приемлива цена или, когато това е възможно – да бъде безплатно за тях.

4. Не на последно място, бихме желали да създадем механизъм за периодична обратна информация от Вас по отношение на трудово-правния статус на нашите клиенти.

5. Бихме желали при проявен интерес от Ваша страна да получим подробности по отношение естеството на работа, длъжностна характеристика за конкретната позиция, месечното или годишно трудово възнаграждение, работното време, социално-битови условия за почивка и възстановяване, отпуски, осигуряването на фирмено облекло, средства за защита и безопасни условия на труд, медицински застраховки, осигуровки, наличието на бонусни пакети и социални придобивки, настаняване, транспорт и др.

6. Бихме желали да получим от Вас конкретни инструкции по оформянето на документацията по кандидатурата на всеки наш клиент, съобразени с конкретиката на Вашия мениджмънт. По този начин ще Ви бъдем максимално полезни при влагането на всички данни и документи, необходими, при съответното представяне на нашите клиенти пред Вашата администрация.

7. Очакваме от Вас да ни предоставите подробна информация за Вашата компания, както и онагледени материали – публикувани във вашия сайт или да ни ги изпратите по e - mail или по пощата. По този начин ще имаме възможността да се запознаем в детайли с вашата компания, както и да запознаем клиентите ни с възможностите, които Вие можете да им предложите в професионален аспект.

 
 
Регистрация
Забравена парола?