Untitled Document

1. Организация по набиране, консултиране, подбор и предлагане на предварително заявени търсени позиции.

2. Информация за съответната компания в средствата за масова информация на България.

3. Предоставяне на правна информация на работодателя за условията и правните взаимоотношения “работник-работодател”, съобразени и предвидени в българското законодателство и Кодекс на труда.

4. Бърза и качествена реакция по конкретна заявка на съответния работодател.

5. Проверка редовността на всички документи на кандидатите за работа.

6. Справка в съответното посолство за разрешителен режим за всеки отделен случай или група.

7. Справка за правната изрядност на всеки клиент тук – в България: задължения към държавата, свидетелства за съдимост, препоръки и др.

8. Осигуряване на условия по провеждане на персонални интервюта от страна на работодателя, на територията на България – наемане или ползване на специални помещения за интервюта, осигуряване на бизнес-комуникация за работодателя, правно консултиране на работодателя и др.

9. Подбор, предлагане, гаранция и отговорност за предложените позиции.

10. Пълни правни гаранции за кандидатите. За това, че не са преследвани от българското законодателство.

11. Отговорност за истинността и изрядността на предложените и изпратени документи на кандидатите.

Допълнителни услуги за работодатели:
а). Професионален тренинг, квалификация и преквалификация на
персонала на Вашата компания.
б). Езиково обучение на специализирани отдели на фирмата,
съобразено с конкретиката на Вашата дейност.
в). Психологичен тренинг и утвърждаване на уменията за работа в
екип.

 
 
Регистрация
Забравена парола?